Hiệp hội phổ cập và xúc tiến phương pháp kế toán ghi s? kép tại Việt Nam (Chủ tịch Hiệp hội: Ông Kenichiro Otake) đang thực hiện các khóa học về phương pháp kế toán ghi s? kép bằng tiếng Nhật tại Hà Nội nhằm mục đích góp phần cống hiến cho sự phát triển kinh tế Việt Nam.

NEWS

Danh mục hoạt động

02.02.2009

Từ 23.02, mở 2 khoá đào tạo về phương pháp kế toán ghi sổ kép bằng tiếng Nhật (tổng cộng có 24 buổi) tại Khu công nghiệp Thăng Long (Kỳ 1/2009).

 

02.02.2009

Từ 23.02, mở khoá đào tạo về phương pháp kế toán ghi sổ kép tại Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC), trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. (Tất cả có 24 buổi)

26.12.2008Chính thức có trang Web của Hiệp hội phổ cập và xúc tiến phương pháp kế toán ghi sổ kép tại Việt Nam–Tổ chức phi lợi nhuận (NPO).

16.09.2008Bắt đầu khóa học phương pháp kế toán ghi sổ kép kỳ thứ 2 (Cấp độ I, II).

04.07.2008Thành lập Hiệp hội phổ cập và xúc tiến phương pháp kế toán ghi sổ kép tại Việt Nam–Tổ chức phi lợi nhuận(NPO).

03.07.2008Nhận được giấy chứng nhận cho phép thành lập Tổ chức phi lợi nhuận(NPO) từ thành phố Tokyo.

16.04.2008Ký sự về Hiệp hội phổ cập và xúc tiến phương pháp kế toán ghi sổ kép tại Việt Nam trên báo Yomiuri.